Warszawa wielonarodowa 1945-1989

Apel

"Cudzoziemcy (...) potrafią spojrzeć na Polskę i jej stolicę
z dystansem. Słuchając ich dowiemy się więcej o sobie"

Projekt "Warszawa Wielonarodowa 1945-1989" to wspólna inicjatywa Domu Spotkań z Historią i warszawskiego biura Europejskiej Stolicy Kultury 2016, realizowany przy wsparciu Instytutu Historycznego.

Nagrywamy relacje cudzoziemców, którzy - w różny sposób i z różnych powodów - związali się w latach 1945-1989 na stałe z Warszawą. Nagrania utworzą odrębną kolekcję w Archiwum Historii Mówionej, którą będziemy udostępniać bezpłatnie (m.in. uczniom, studentom, badaczom, dziennikarzom), wykorzystamy w działaniach edukacyjnych i popularyzujących historię. Planujemy przygotowanie wystawy i książki. Kierownikiem merytorycznym projektu jest prof. Jerzy Kochanowski (Instytut Historyczny UW).

Prof. Jerzy Kochanowski: "Choć peerelowską Warszawę trudno jest nazwać miastem wieloetniczymym, to nie jest jednocześnie prawdą, że mieszkali tu wyłącznie Polacy. W czasach PRL Warszawa stała się "małą ojczyzną" dla przybyszy ze wszystkich prawie kontynentów, którzy tutaj uczyli się, zakładali rodziny, pracowali… Cudzoziemcy odgrywali i odgrywają istotną rolę w dziejach Warszawy, wpływając na jej rozwój, charakter, koloryt. Posiadają równocześnie pewną niepowtarzalną cechę, której brakuje większości warszawiaków "z tej ziemi". Potrafią spojrzeć na Polskę i jej stolicę z dystansem. Słuchając ich dowiemy się więcej o sobie".

Osoby, które gotowe są udzielić relacji,
prosimy o kontakt:

Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 902-536 Warszawa
tel. 22 255 05 40, e-mail: wielonarodowa@dsh.waw.pl