Warszawa wielonarodowa 1945-1989

O projekcie

"Warszawa Wielonarodowa. Cudzoziemscy mieszkańcy stolicy 1945-1989" to nowatorski projekt, mający na celu udokumentowanie i spopularyzowanie historii cudzoziemców, którzy z różnych powodów w okresie PRL-u na stałe osiedlili się w stolicy.

Idea projektu

"Warszawa Wielonarodowa" jest wspólnym przedsięwzięciem Domu Spotkań z Historią (DSH) oraz Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego w ramach przygotowań Warszawy do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Pomysłodawcą projektu i jego merytorycznym koordynatorem jest prof. Jerzy Kochanowski.

Projekt ma służyć zobrazowaniu wielonarodowości powojennej stolicy. Jego celem jest przebadanie i spopularyzowanie historii niemałej grupy cudzoziemców, którzy - w różny sposób i z różnych powodów - związali się w latach 1945-1989 z Warszawą. Nie chodzi jednak o dyplomatów, handlowców, czy dziennikarzy przebywających tutaj zazwyczaj przez krótki czas, lecz o tych, którzy osiedli w stolicy PRL na stałe, tutaj ucząc się, zakładając rodziny, pracując...

Dlaczego Warszawa Wielonarodowa?

Istotną wartością tego projektu jest odwołanie się do długiej tradycji warszawskiej wieloetniczności i wielonarodowości, brutalnie przerwanej i zniszczonej przez II wojnę światową, a mimo to w dużej mierze dalej kultywowanej w okresie Polski Ludowej. Ten kontekst historyczny jest o tyle ważny, że dzięki niemu możliwe jest zrozumienie obecnej społeczności cudzoziemców w Warszawie i jej właściwych korzeni.

Obecnie nie wydaje się już niczym zaskakującym dla mieszkańców miasta, że we współczesnej Warszawie mieszkają na stałe cudzoziemcy, tworząc własne środowiska, wydając gazety, prowadząc restauracje, kluby itp. Jednak niewiele osób jest świadomych, że zróżnicowane środowiska cudzoziemców istniały także w pozornie homogenicznej stolicy w okresie PRL i miały wpływ na ówczesną kulturę, życie społeczne.

Powody i okoliczności zamieszkania w Polsce (i Warszawie) były różnorodne. Niektórych rzuciła do Warszawy wojna, innych powojenne wojny i konflikty polityczne (Grecy, Hiszpanie, Koreańczycy, Wietnamczycy). Dla części pozostanie w PRL po ukończeniu w niej np. studiów było ucieczką przed biedą, prześladowaniami, dyktaturą.

Największą, i z pewnością najbardziej zróżnicowaną, grupę skłoniła do pozostania w stolicy PRL miłość. W rezultacie trudno odnaleźć narodowość, która nie byłaby reprezentowana w peerelowskiej Warszawie. Mieszkali tutaj na stałe przybysze z Afryki i z krajów arabskich, Chińczycy, Mongołowie, Wietnamczycy, Hindusi, Francuzi, Włosi, Węgrzy, Rumuni, Bułgarzy, Rosjanie, obywatele Jugosławii... Włosi czy Węgrzy byli na tyle liczni, że mogli bez większych problemów utrzymywać kontakt z językiem, czy kulturą, nieraz też podejmowali próby instytucjonalizacji swojej obecności w Warszawie (kluby, towarzystwa etc.).

Działania w ramach projektu

Najnowsza historia Warszawy związana z jej cudzoziemskimi mieszkańcami będzie odkrywana i dokumentowana głównie metodą wywiadu narracyjno-biograficznego, który wpisuje się w nurt tzw. historii mówionej (oral history). W wyniku zastosowania tej metody opowiadane historie nagrywanych osób są zapisem osobistych doświadczeń, obserwacji i wspomnień, których podstawą jest własna biografia. Dom Spotkań z Historią posiada w tym względzie bogate doświadczenie zdobyte m.in. dzięki prowadzeniu (wspólnie z Ośrodkiem KARTA) Archiwum Historii Mówionej, które obecnie zawiera ponad 3000 zarchiwizowanych relacji dźwiękowych. Zebrane relacje utworzą tu wydzieloną kolekcję.

Pierwsza faza projektu obejmuje przeprowadzenie nagrań pilotażowych i wypracowanie jednolitej metodologii, a następnie prowadzenie seminarium na ten temat dla studentów IH UW, którzy sami będą nagrywać i opracowywać relacje cudzoziemców osiadłych w Warszawie. Nagrywaniu relacji towarzyszyć będą kwerendy w archiwach i pozyskiwanie innych źródeł historycznych, takich jak dokumenty, fotografie, prasa.

Kolejne działania projektu będą skierowane do mieszkańców Warszawy w celu popularyzacji zgromadzonych zasobów i tej części historii miasta odnoszącej się do jej wielonarodowej tożsamości poprzez różnorodne działania kulturalne i edukacyjne w DSH i w przestrzeni miejskiej. Będziemy także prezentować fragmenty relacji i biografie nagrywanych osób wraz z towarzyszącą im ikonografią.

Do projektu "Warszawa wielonarodowa 1945-1989" zostały włączone elementy równoległego przedsięwzięcia "Pamiętać by pamiętać", skierowanego do uczniów gimnazjów i licealistów. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych, a następnie samodzielnie nagrywali wywiady z Polakami, którzy w okresie PRL-u podróżowali do państw bloku wschodniego. Pomysłodawcą tego projektu było Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Serbskiej. Zebrane przez uczniów relacje znajdują się pod adresem http://www.oralhistory.pl.

Pomóż nam odkrywać Warszawę Wielonarodową

Współtwórcą projektu "Warszawa Wielonarodowa" może zostać każdy: jeśli jesteś cudzoziemcem, który osiedlił się w Warszawie w czasach PRL (szczególnie w latach 1944-1980) lub znasz taką osobę, prosimy o kontakt z DSH, tel. (22) 255 05 05, e-mail: wielonarodowa@dsh.waw.pl